OMEDELBAR ÖVERBLICK AV UTBUD OCH EFTERFRÅGAN

Ett avancerat affärssystem för moderna bildemonteringar

Vi kopplar ihop försäkringsbolag, demonterare och verkstäder i ett modernt it- och logistiksystem.

Hur kan vi hjälpa dig?

Recopart utvecklar och driftar ett heltäckande verksamhetssystem för återföring av begagnade bildelar till verkstäder och konsument.
Alla aktörer i Recoparts webbsystem har full kontroll och insyn över hela flödet – från det att transportorder lagts av ett försäkringsbolag till levererad bildel.
Allt kan följas i realtid.

FÖRSÄKRINGSBOLAG

Försäkringsbolagen får bättre kontroll och minskar arbetet med att styra bildemonterarna och verkstäderna. Realtidsstatistik för restbilshantering och användning ger överskådlighet.

BILVERKSTÄDER

Verkstaden kan enkelt skicka sina reservdelsspecifikationer på elektronisk väg. Våra partners returnerar en offert på tillgängliga delar inom två timmar utan att verkstaden själv behöver söka delar. 

DEMONTERINGSVERKSTÄDER


En bildemonterare måste vara minst lika skicklig som en producent av nya bildelar. I våra kvalitetsrevisioner kontrolleras att delarna rengörs, kvalitetskontrolleras, läggs på lager och registreras i vårt webbsystem.

En komplett lösning som skapar gröna vinster

Även om det blir betydande ekonomiska vinster med Recopart webbsystem så blir ändå miljön den största vinnaren. Med ett samordnat grepp ökar andelen återvunna bildelar och miljön förbättras när råvaru- och energiresurser kan sparas.

AVREGISTRERA

DEMONTERA

LAGERFÖR

OFFERERA/SÄLJ

PACKA

Gå med oss och bli starkare

Klicka på knappen för att optimera ert arbete och ansöka om att bli Partner.