Vårt moderna IT- och logistiksystem

Optimerar och effektiviserar arbete – och miljö!

Recopart utvecklar och driftar ett heltäckande verksamhetssystem för återföring av begagnade bildelar till verkstäder och konsument. Vi kopplar ihop försäkringsbolag, demonterare och verkstäder i ett modernt it- och logistiksystem. Alla aktörer i Recoparts webbsystem har full kontroll och insyn över hela flödet – från det att transportorder lagts av ett försäkringsbolag till levererad bildel. Allt kan följas i realtid.

På så vis får marknaden en omedelbar överblick av utbud och efterfrågan och snabba kontaktytor med varandra. Resultatet blir ett effektivt flöde av begagnade bildelar där slutkunden får sin bildel snabbare, med hög precision och få reklamationer.

Även om det blir betydande ekonomiska vinster med Recopart webbsystem så blir ändå miljön den största vinnaren. Med ett samordnat grepp ökar andelen återvunna bildelar och miljön förbättras när råvaru- och energiresurser kan sparas.

Försäljning med garanti

Recopart webbsystem segmenterar försäljningen till målgrupperna skadeverkstäder, bilverkstäder och konsument. Genom att på detta sätt optimera systemet för varje kundgrupp blir affären effektiv och ger möjligheter för hela branschen att växa. Genom vårt webbsystem och våra partners lämnas garanti på begagnade bildelar. 

FÖRSÄKRINGSBOLAG

Försäkringsbolagen får bättre kontroll och minskar arbetet med att styra bildemonterarna och verkstäderna. Realtidsstatistik för restbilshantering och användning ger överskådlighet.

BILVERKSTÄDER

Verkstaden kan enkelt skicka sina reservdelsspecifikationer på elektronisk väg. Våra partners returnerar en offert på tillgängliga delar inom två timmar utan att verkstaden själv behöver söka delar. 

DEMONTERINGSVERKSTÄDER

En bildemonterare måste vara minst lika skicklig som en producent av nya bildelar. I våra kvalitetsrevisioner kontrolleras att delarna rengörs, kvalitetskontrolleras, läggs på lager och registreras i vårt webbsystem.

Gå med oss och bli starkare

Klicka på knappen för att optimera ert arbete och ansöka om att bli Partner.