Nyttan för bildemonterare

En bildemonterare måste vara minst lika skicklig som en producent av nya bildelar. Förtroendet ökar genom Recoparts webbsystem. I våra kvalitetsrevisioner kontrolleras att delarna rengörs, kvalitetskontrolleras, läggs på lager och registreras i Recoparts webbsystem.

Bildemonteraren har en produktionsstyrnings-modul i systemet. Det strukturerar utbudet av delar som därför bättre kan matchas mot behovet hos verkstäderna. Värdefull statistisk gör produktionen effektivare. Demonterarna kan därigenom både sänka sina kostnader och öka försäljningen och lageromsättning.

Slutresultatet blir bättre lönsamhet.