Nyttan för bilverkstäder

Genom att ansluta sig till Recopart webbsystem kan verkstaden enkelt skicka sina reservdelsspecifikationer på elektronisk väg. Våra partners returnerar en offert på tillgängliga delar inom två timmar utan att verkstaden själv behöver söka delar. Tillgängliga delar levereras inom 24 timmar.

Genom sin egen affärsmodul i systemet överblickas lätt hantering och statistik. Fler reparationer hinner utföras eftersom systemet snabbar på processen.

Verkstaden ges full kontroll över lösenbilarna som ska hämtas av bildemonterarna för skrotning. Systemet ger information om ansvariga hos försäkringsbolag och bildemonterare samt status i hämtningen.